Prijmeme reklamných partnerov

Hľadáme reklamných partnerov na trvalú spoluprácu

STAŇTE SA SÚČASŤOU NÁŠHO TÍMU!

Zaujíma nás trvalá spolupráca. Táto práca nie je pre vás, ak chcete pracovať za hodinovú sadzbu.
Nie je pre vás ani vtedy, ak túžite zbohatnúť IHNEĎ!
Ak však je vašim cieľom vytvorenie si trvalých a dlhodobých príjmov vlastnou prácou, môžeme sa porozprávať!

Naše činnosti sú rozsiahle. Nielen čo sa týka šírky ponúkaných online služieb, ale aj čo sa týka počtu krajín, s ktorými komunikujeme.
Dôvod, prečo čítate tieto riadky, je to, že hľadáte spoluprácu. Tomu som úprimne rád a osobne verím, že nájdeme optimálne riešenie pre našu spoluprácu.
Súčasťou kvalitnej spolupráce je aj odmeňovanie, ktoré bude pre obe strany zaujímavé.
Našich reklamným partnerom ponúkame odmeňovanie formou provízie od 9 - 50% z obratu, podľa typu projektu.
Druhou možnosťou je mať výrazný podiel na zisku projektu, ktorý sme vytvorili a spoločne by sme ho zrealizovali.
Pri určitých projektoch sa vieme dohodnúť aj na cene za prácu (za celý projekt či hodinovou sadzbou).
Podmienky si s vami rád dohodnem osobne, telefonicky či cez skype.